Život a boj národního umělce

Narodil se do významné rodiny knihtiskařů a musel jako malý chlapec přihlížet, jak rudé gardy rozbíjejí na kusy jejich tiskárnu. Tento bolestný zážitek ovlivnil náplň jeho života a svými písněmi bojoval proti bezpráví, totalitě a lidské lhostejnosti.

Narodil se 12. dubna 1944 do významné rodiny knihtiskařů. Jako malý chlapec musel spolu s rodiči přihlížet, jak rudé gardy rozbíjejí na kusy jejich tiskárnu, a nikdo se jich při páchání tohoto zločinu nezastal. Tento bolestný zážitek do velké míry určil náplň jeho života. Svými písněmi brojil proti bezpráví, totalitě a lidské lhostejnosti. Když v roce 1968 vtrhly do Československa sovětské tanky, napsal nejznámější protestsong té doby: Bratříčku, zavírej vrátka. Po dvaceti letech německého exilu přijíždí v listopadu 1989 do vlasti. Zpívá před naplněnou sportovní halou a později na balkoně Melantrichu společně s Karlem Gottem národní hymnu. Podle mnohých bylo právě toto vystoupení národního umělce a exilového zpěváka jasným důkazem toho, že komunismus je poražen.
Sdílet:
Zpět na blog