Zemřel prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Ve věku 64 let zemřel advokát Pavel Smutný, prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Jeho jméno je spojeno s jednou z největších českých advokátních kanceláří Portos, která do letošního jara nesla název Císař, Češka, Smutný.

Ve věku 64 let zemřel advokát Pavel Smutný, prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Jeho jméno je spojeno s jednou z největších českých advokátních kanceláří Portos, která do letošního jara nesla název Císař, Češka, Smutný. Kromě práva se věnoval i filantropii a umění, stál u zrodu mecenášského fondu Bohemian Heritage Fund. O jeho úmrtí dnes informovala AK Portos na svém webu. Pavel Smutný patří mezi ikony české advokacie. Smutný zemřel v neděli nad ránem. Podlehl následkům onkologického onemocnění, se kterým bojoval několik posledních měsíců. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se Smutný věnoval studiu mezinárodního práva, byl externím expertem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro program Nové demokracie. V roce 1993 vybudoval s Jaromírem Císařem a Zdeňkem Češkou advokátní kancelář, která nesla jejich jména přes 30 let až do letošního března, kdy se přejmenovala na Portos. Ve své praxi se Smutný specializoval zejména na mezinárodní investiční vztahy a obchodní právo. V roce 1996 stál Smutný u zrodu Česko-izraelské obchodní komory, jejímž byl prezidentem a významně se zasadil o posílení česko-izraelských vztahů. V roce 2011 inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, kterou Česko-izraelská smíšená obchodní komora každoročně uděluje jednomu z českých občanů, kteří se zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. V roce 2009 Smutný se svými společníky založil nadační fond Bohemian Heritage Fund, který od té doby pravidelně přispívá k rozvoji českého umění. Stal se rovněž iniciátorem Společenství svatovítské katedrály, jehož cílem je získat finanční prostředky k sestrojení a následnému umístění nových varhan. Byl rovněž členem Rady Národního divadla či správní rady Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Smutný byl držitelem několika mezinárodních ocenění, mimo jiné byl rytířem francouzského Řádu umění a literatury. V říjnu 2019 mu prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně. (epa, čtk)
Sdílet:
Zpět na blog