Výsledky společnosti Meta za 4Q 2023

Společnost Meta reportovala kvartální výsledky za 4Q 2023, které překonaly očekávání analytiků. Trh byl příjemně překvapen rozhodnutím vyplatit dividendu ve výši 0,5 USD na akcii a čistý zisk meziročně vzrostl o 201 %.

Technologická společnost Meta reportovala kvartální výsledky za 4Q 2023, které skončily nad očekávání analytiků. Trh pozitivně překvapil krok poprvé vyplatit dividendu, a to ve výši 0,5 USD na akcii. Čistý zisk meziročně vzrostl o 201 %. Společnost vykázala 25% meziroční růst výnosů na 40,11 mld. USD. Trh očekával 39,01 mld. USD. Na výnosech se podílejí 2 hlavní segmenty, a to Family of Apps (výnosy z reklam), které dosáhly v tomto kvartálu 39,04 mld. USD. Predikovalo se 38,16 mld. USD. Druhým oddílem jsou Reality Labs (hardware a software pro virtuální realitu), jejichž výnosy činily 1,07 mld. USD. Analytici predikovali 812,6 mil. USD. Provozní zisk meziročně vzrostl o 156 % na 16,684 mld. USD. Segment Family of Apps vygeneroval provozní zisk ve výši 21,03 mld. USD. Trh predikoval 19,65 mld. USD. Segment Reality Labs vykázal provozní ztrátu ve výši 4,646 mld. USD při očekávání ztráty 4,1 mld. USD. Provozní marže meziročně vzrostla o 21 p.b. na 41 %, očekávalo se 39,5 %. Čistý zisk dosáhl meziročního růstu o 201 % na 14,017 mld. USD. Kapitálové výdaje činily v tomto kvartálu 7,9 mld. USD. Ve stejném období roku 2022 činily 9,223 mld. USD. Volné hotovostní toky byly ve 4Q vykázány ve výši 11,5 mld. USD. Ve stejném období roku 2022 činily 5,258 mld. USD. Průměrný počet denních aktivních uživatelů všech platforem společnosti Meta dosáhl 3,19 mld. Predikovalo se 3,11 mld. Meziročně počet denních uživatelů vzrostl o 7,8 %. Průměrný počet měsíčních uživatelů všech platforem činil 3,98 mld. Trh očekával 3,93 mld. Meziročně vzrostl tento ukazatel o 6,4 %. Společnost zpětně odkoupila akcie třídy A v hodnotě 6,32 mld. USD. Rovněž Rada ředitelů schválila navýšení programu zpětného odkupu akcií o 50 mld. USD. K 31. prosinci 2023 měla Meta ke zpětnému odkupu k dispozici 30,93 mld. USD. Dle společnosti Rada ředitelů schválila vyplacení dividendy ve výši 0,5 USD na akcii. Dividenda by měla být vyplacena 26. března 2024. Společnost projektuje výnosy v rozmezí od 34,5 do 37 mld. USD. Trh predikoval 33,64 mld. USD. Meta projektuje celkové náklady v rozmezí od 94 do 99 mld. USD. Kapitálové výdaje by měly být v rozmezí od 30 do 37 mld. USD. Jedná se oproti předchozímu výhledu o navýšení horní hranice o 2 mld. USD. Společnost očekává vyšší náklady spojené s infrastrukturou. Významně by oproti roku 2023 měly vzrůst náklady na depreciaci. Meta rovněž očekává růst mzdových nákladů a provozní ztráty segmentu Reality Labs, a to z důvodu vývoje nových produktů virtuální reality. Akcie společnosti v před burzovní fází obchodování zaznamenávají růst o 17,11 % na 462,32 USD. S akciemi je možné obchodovat také na RM-SYSTÉMu pod tickerem BAAFB, kde posilují o 14,04 % na 10 492,0 Kč.
Sdílet:
Zpět na blog