Výběrové řízení ze dne 14. 6. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 14 June 2024 – Department of Germanic Studies

Informace o výběrovém řízení na pozici Akademický pracovník – Asistent v oboru švédský jazyk a lingvistika na Ústavu germánských studií. Požadavky, termíny a způsoby přihlášení.

Ústav germánských studií hledá akademického pracovníka – asistenta se specializací na švédský jazyk a lingvistiku. Pracovní pozice je na poloviční úvazek (20 hodin týdně) s platovou třídou AP1. Úkoly zahrnují výuku základních a volitelných seminářů v pregraduálním studiu, včetně vedení studentských prací, hodnocení a zkoušení na všech úrovních studia, a účast na činnostech Ústavu germánských studií. Smlouva je na dobu určitou od 01.10.2024 do 30.06.2025. Požadavky zahrnují orientaci v lingvistice současné švédštiny, zejména v morfologii, syntaxi, lexikologii a korpusové lingvistice, zkušenosti s výukou a výzkumem ve specializovaných oblastech a organizační schopnosti. Předpokládaný nástup je 1. 10. 2024 a termín přihlášky je do 14. 7. 2024. Kompletní přihláška zahrnuje přihlášku, strukturovaný životopis, přehled pedagogické praxe, vědecko-výzkumné aktivity, kopie dokladů o vzdělání a popis působení na dané pozici. Přihlášku lze odeslat poštou nebo e-mailem. Na základě rozhodnutí komise budou pozváni všichni uchazeči nebo vybraní uchazeči na druhé kolo výběrového řízení, tedy na pohovor. Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s právními předpisy a pravidly Univerzity Karlovy.
Sdílet:
Zpět na blog