Souhlas s cookies na peníze.cz

Na stránkách peníze.cz se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které slouží k zpracování osobních údajů. Uživatelé mohou změnit nebo odvolat svůj souhlas s tímto zpracováním.

Na stránkách peníze.cz se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou sloužit k zpracování osobních údajů uživatelů, například informace o tom, jak procházejí stránkami, jaký obsah je pro ně zajímavý a jaké volby provádějí. Provozovatelé těchto stránek a jejich partneři mají přístup k těmto údajům nebo je ukládají. Tyto údaje pomáhají provozovatelům a jejich partnerům v provozování a zlepšování služeb. Na základě těchto údajů mohou být uživatelům doporučovány personalizované obsahy a zobrazována reklama odpovídající jejich preferencím. Pro některé účely zpracování těchto údajů je vyžadován souhlas uživatele, který může být kdykoliv změněn nebo odvolán. Bez udělení souhlasu nebo v případě jeho odvolání nemohou být uživatelům doručovány personalizované obsahy a/nebo se jim může zobrazovat méně relevantní reklama. Některé údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Uživatelé mohou provést nastavení soukromí a vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu v sekci 'Podrobné nastavení'. Nastavení provedené uživatelem se použije pro webové stránky provozovatele peníze.cz a ostatních vydavatelů sdružení CPEx, takže není nutné provádět volbu pro každého provozovatele zvlášť. Provozovatelé a jejich partneři zpracovávají údaje pro personalizovanou reklamu a obsah, měření reklam a obsahu, průzkum publika a rozvoj služeb, technický provoz stránek, ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení, a zpracování údajů vydavateli a dalšími partnery.
Sdílet:
Zpět na blog