Simeon Popov - Podnikový právník 2023

Simeon Popov nedávno získal ocenění Podnikový právník 2023 v kategorii IT a technologické právo. V rozhovoru hovoří o nutnosti diskutovat právní úpravu v oblasti energetiky a rychleji přijímat legislativu.

Simeon Popov nedávno obdržel ocenění Podnikový právník 2023 v kategorii IT a technologické právo. Domnívá se, že podnikoví právníci by v tomto dynamickém prostředí měli zastávat roli vlajkonošů. Současně v partnerském rozhovoru upozorňuje na nutnost diskutovat právní úpravu v oblasti energetiky a rychleji přijímat legislativu. Jako podnikový právník působí už 20 let. Patnáctým rokem ve společnosti Siemens Energy, kde má blízko k právu vztahujícímu se k obnovitelným zdrojům, softwarům pro řídicí systémy distribuce energie nebo kontrolních systémů pro regulaci výkonu a spotřeby energie. Simeon Popov se domnívá, že svět práva nedrží krok s vývojem technologií, a to kvůli rychlému vývoji a výzkumu, který legislativní procesy nemohou konkurovat. V Česku dochází k legislativním průtahům v oblasti energetiky, které jsou způsobené politickou řevnivostí a obstrukcemi při přijímání právních norem. Unie podnikových právníků ČR pořádá různá školení, workshopy nebo výjezdní konference, které se soustředí na právo v oblasti IT a technologií. Simeon Popov také diskutuje o obnovitelných zdrojích a varuje před jednostranným zaměřením na jeden nebo dva zdroje energie. V souvislosti s kyberbezpečností se domnívá, že Česká republika zrychlila legislativní procesy. Unie podnikových právníků se zaměřuje na IT a technologie a pro členy představuje prostředí pro učení, sdílení zkušeností a budování spolupráce. Simeon Popov se domnívá, že právo v oblasti IT a technologií je stále atraktivní a bude mít čím dál více příznivců.
Sdílet:
Zpět na blog