Reforma sociálních dávek pro chudé rodiny

Stát plánuje přepracovat systém sociálních dávek pro chudé rodiny. Nová dávka státní sociální pomoci (DSSP) by měla nahradit současné dávky a bude záviset na příjmech a potřebách rodiny. Úřad práce bude kontrolovat majetek a bankovní účty žadatelů.

Stát plánuje přepracovat systém sociálních dávek pro chudé rodiny. Nová dávka státní sociální pomoci (DSSP) by měla nahradit současné dávky a bude záviset na příjmech a potřebách rodiny. Úřad práce bude kontrolovat majetek a bankovní účty žadatelů. Nová dávka bude zahrnovat části na pomoc s úhradou nákladů na živobytí, bydlení a péči o děti, a bude podmíněna snahou všech členů domácnosti pracovat. Nová pravidla by měla začít platit od roku 2025. Nová dávka bude patřit všem členům domácnosti a bude podmíněna snahou všech členů domácnosti pracovat. Při posuzování žádosti o DSSP bude Úřad práce kontrolovat majetkové poměry žadatelů o dávku. ÚP bude mít možnost získat údaje o stavu bankovních účtů přímo u bank. Ministr práce a sociálních věcí upřesnil, že tato úprava týká pouze případu žadatelů o dávky hmotné nouze. Nová jednotná dávka sociální podpory se má skládat ze čtyř částí: Dítě, Bydlení, Živobytí a Pracovní bonus. Výše dávky bude záviset na výši příjmů domácnosti. Příklady ukazují, že nový systém může rodinám přinést vyšší dávky než současný systém.
Sdílet: