Problémy s novým stavebním portálem v českých úřadech

Část stavebních úřadů měla v pondělí problémy s nově spuštěným centrálním portálem, podle státu je ale funkční. Některé úřady se potýkaly s přetížením systému a chybami při přihlašování úředníků.

Část stavebních úřadů měla v pondělí problémy s nově spuštěným centrálním portálem, podle státu je ale funkční. Třeba v Brně se úředníci magistrátu nemohli do systému přihlásit, podle nich kvůli přetížení. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko řekl, že komplikace způsobuje nesprávný postup úředníků při přihlašování. Nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení pro pozemní stavby, jako jsou bytové či rodinné domy, začal platit v pondělí. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace bude on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech - Portálu stavebníka pro občany a ISSŘ. Do Informačního systému pro stavební úřady se podle ministerstva přihlásilo do 15:00 přibližně 4 000 pracovníků stavebních úřadů i dotčených orgánů. Od rána ministerstvo řeší v souvislosti se spuštěním systémů drobné problémy, se kterými se před spuštěním počítalo. "Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů," sdělil v tiskové zprávě ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Například brněnským městským úředníkům se ráno do systému vůbec nepodařilo přihlásit. Problém vnímají v možném přetížení systému. "Předpokládali jsme, že systém nebude hned fungovat," uvedl brněnský radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký (ANO). Stejná byla situace i v Mladé Boleslavi. "Většina úředníků se od rána nemůže přihlásit," řekla krátce po poledni mluvčí magistrátu Šárka Charousková. "Když zkusili naši referenti ráno spustit nový portál, nefungoval," uvedla také mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Problémy s přihlášením podle mluvčího ale souvisí s tím, že úředníci zadávají špatně své zařazení do přihlašovacích údajů. Každý úředník totiž může v systému využívat jenom vyhraněné úkony, a tuto roli musí nastavit lokální administrátor. Třeba v Praze však měli úředníci potíže nejen s přihlášením do systému. Mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp sdělil, že pracovníci stavebního úřadu v systému vůbec nemohou pracovat, protože nelze nastavit uživatelská práva. Úředníci z Prahy 8 podle mluvčího městské části Martina Šalka hodnotí systém jako nejhorší, co zatím zažili, a to i ti s třicetiletou praxí. "Zaměstnanci stavebního úřadu Prahy 8 se od rána pokouší do ostré verze systému přihlásit. Po několika pokusech se to jedné pracovnici podařilo - výsledkem je zjištění, že ostrá verze funguje stejně jako testovací a má do ní přístup celá republika. Stavební úřady si tedy mohou navzájem podání rušit, upravovat atp.," uvedl. "Možnost upravovat jiné záměry je chybou, kterou řešíme s dodavatelem," sdělil mluvčí resortu. Systém ovšem podle něj počítá s možností vidět záměry patřící i jiným stavebním úřadům. "Je to kvůli vzájemné koordinaci a spolupráci," doplnil Waleczko. Negativní zkušenosti měli se systémem i úředníci Prahy 2. Mluvčí radnice Andrea Zoulová uvedla, že do ISSŘ nelze zadat adresa, pouze katastrální území, a v systému není možné filtrovat záměry v konkrétních regionech a ukazují se výsledky za celou republiku. "Systém pravděpodobně neumí ani ztotožňovat osoby. Adresa účastníka řízení se po zadání ověření automaticky nedoplňuje, jak by měla," dodala. Pracovníkům úřadu se podle ní také nezobrazují všechny dotčené orgány. Portál nelze vyhledat Na Portál stavebníka se lze dostat přes webovou adresu portal.stavebnisprava.gov.cz. Při zadání klíčových slov 'Portál stavebníka' či 'Portál stavební správy' do internetových vyhledávačů bez uvozovek se stránka neobjeví. Podle Waleczka ministerstvo pro stavební a další úřady zřídilo call centrum, které úředníkům pomáhá s používáním nově zavedeného systému. Call centrum žadatele rozřazuje mezi odborníky a ministerstvo postupně dotazy vyřizuje. Některé radnice kritizovaly i nedostatečné proškolení na nový systém. Manuál od ministerstva dorazil podle mluvčího Prahy 8 na úřad e-mailem v pátek ve formě, která neobsahuje jasně popsané postupy. Ministerstvo přitom v pondělí oznámilo, že úřady mají k dispozici 'detailní' manuál. Digitalizované stavební řízení je součástí nového stavebního zákona, který k 1. červenci nabyl platnosti pro všechny typy staveb. Zákon například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady budou samy obesílat ostatní úřady a získají jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Nastaveny také budou lhůty pro vyřízení povolení, zákon zavádí nové rozdělení staveb. Některá povolení zdraží. Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. června roku 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Stavebníci dostanou všechna povolení, vyjádření a dokumentaci on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech funkčních v internetovém prohlížeči. Systém se bude v budoucnu vyvíjet a automatizovat. Všichni účastníci budou pracovat se stejnou verzí a budou mít on-line přehled o stavu řízení. V systému bude možné spravovat spisy, ale také přijímat, vytvářet a odesílat potřebné dokumenty či přistupovat k různým registrům, katastru nemovitostí a dalším datovým zdrojům státu. Na úřadech a mezi stavebníky a odborníky budil nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení před zavedením spíše obavy. Zakázka na zavedení části systému byla několikrát zrušena, školení pro úředníky bylo zřízeno narychlo a nebylo úplné a úřady nedostávaly vždy vyhovující techniku. Bartoš dříve řekl, že zavedení nového stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení se pravděpodobně neobejde bez počátečních obtíží.
Sdílet:
Zpět na blog