Přestupný den a svatí

Gregoriánský kalendář stanovuje, že každý čtvrtý rok je přestupný a má jeden den navíc, 29. únor. V tento den si církev připomíná několik světců, kteří mají svátek pouze v přestupném roce.

Gregoriánský kalendář, pojmenovaný po papeži Řehoři XIII (1502-1585), se používá téměř po celém světě a stanovuje, že každý čtvrtý rok je přestupný a má jeden den navíc, 29. únor. Málo se ví, že církev si v tento den také připomíná některé světce. Co se s nimi děje ostatní tři roky? Dne 29. února si církev připomíná mučedníka svatého Augusta Chapdelaina, francouzského kněze a člena pařížské Společnosti pro zahraniční misie. V roce 1852 odcestoval jako misionář do Číny a po letech byl jako křesťan udán a popraven čínskými úřady. Zemřel 29. února 1856. 29. únor je také svátkem svatého Hilaria. V knize "Životy svatých" od autora P. Albana Butlera je uvedeno, že byl zvolen papežem jako jáhen. Historikové se rozcházejí v tom, zda zemřel 28. nebo 29. února, možná proto, že zemřel v přestupném roce 367. V tento den se také připomíná svatý Osvald, který byl arcibiskupem v anglickém Yorku. Podle františkánského kalendáře svatých zemřel 29. února 992 poté, co umyl nohy dvanácti žebrákům a pojedl s nimi. Na webových stránkách věnovaných svatým "Santi e Beati" ("Svatí a blahoslavení") je vysvětleno, že všichni tito svatí, spolu s františkánkou Antonií Florentskou, slaví své svátky 29. února, ale když není přestupný rok, přesouvají se jejich připomínky na 28. únor.
Sdílet:
Zpět na blog