Premiér Fiala a jeho zapomenutý milion v kampeličce

Příběh premiéra Petra Fialy, který zapomněl uvést svůj milionový vklad v kampeličce do majetkového přiznání, zpochybňuje jeho kompetenci v boji s byrokracií a v ekonomických otázkách.

Není to zřejmě kauza, která by lámala politický vaz. Přesto je příběh „zapomenutého milionu“ premiéra Petra Fialy nepříjemný jak pro ODS, tak pro koalici Spolu, a to především z pohledu reputace. Ukazuje totiž hned dvojí nekompetenci úřadujícího předsedy vlády. Že si Fiala i jeho okolí uvědomují reputační riziko, je patrné z rychlosti a ochoty, s nimiž premiér nabídl své vysvětlení. A je třeba říci, že je to vysvětlení lidské, nenabubřelé, na české politické poměry navíc docela uvěřitelné. Což samo o sobě ještě neznamená, že je pravdivé. Uvěřitelné je i proto, že se v něm předseda české vlády přiznává jednak k selhání tváří v tvář české byrokracii, a jednak k dosti nevalné úrovni vlastní finanční gramotnosti. Obě Fialova selhání v tomto případu spolu souvisejí. Byrokratická prohra spočívá v tom, že Fiala nevykázal v povinném majetkovém přiznání svůj bezmála milionový vklad v kampeličce jako družstevní podíl, tudíž z pohledu státní správy uvedl nepřesné údaje a za to mu hrozí pokuta. Kdo ve střetu s úředním šimlem nikdy neudělal chybu v lejstru, může hodit kamenem. Nicméně v případě předsedy vlády je i taková administrativní chyba nevhodná a může se stát municí pro kritiky. Co je ale horší, tato chyba podle oficiálního premiérova stanoviska vyplynula ze skutečnosti, že Fiala v podstatě vůbec nevěděl, kam svůj milion posílá. V roce 2015, kdy svůj účet u Podnikatelské družstevní záložny otevřel, brojila ODS vedená Fialou proti hospodářské politice kabinetu Bohuslava Sobotky s ministrem financí Andrejem Babišem. Fiala se snažil těžce pochroumanou pověst ODS napravit zdůrazňováním ekonomické kompetence své strany, hlásáním rozpočtové odpovědnosti, štíhlého státu a nízkých daní. ODS tehdy stála v čele „petice pro korunu“ a dožadovala se především na základě ekonomických argumentů referenda o osudu společné měny v Česku. Ve stejné době si předseda stejné ODS zakládá konto v kampeličce. Důvod? „Celý život jsem měl peníze v jedné bance, všichni experti ale radí ‚diverzifikovat‘,“ tvrdí dnes předseda vlády. Kdyby se Fiala zeptal oněch expertů, kteří skutečně radí diverzifikovat, jen stěží by se mu dostalo doporučení, aby svou první diverzifikaci v životě provedl zrovna odložením milionu do kampeličky. Nicméně zeptal se svého známého, dnes už poradce Miloše Růžičky, a tak Fialův milion zamířil do Podnikatelské družstevní záložny. Miloš Růžička, spokojený klient záložny, je jedním ze dvou zakladatelů známé PR agentury Bison & Rose. Předsedkyní představenstva záložny, v níž Fiala získá podíl v hodnotě 950 tisíc korun, je v roce 2015 Tereza Bisová, neteř druhého zakladatele „bizonů“ Jiřího Bise. Doporučení pro Fialu mělo tedy bezmála rodinný charakter. (Dnes už v agentuře ani jeden z jejích zakladatelů nefiguruje.) Tím by se snad mohlo vysvětlit, proč měl Fiala pocit, že si prostě zakládá běžný účet, a nikoli že se stává podílníkem v družstvu, ačkoli musel formálně podepsat vstup do družstva, zřejmě i zaplatit členský vklad a pravidelně dostával pozvánky na valné hromady podílníků. Vycházel-li z jakéhosi přátelského doporučení, možná formalitám věnoval menší pozornost, než by si zasloužily. Stejně tak se mu podařilo přehlédnout, že vkládá peníze do finanční instituce, jež je docela úzce provázána s vlivnou PR agenturou (záložnu a „bizony“ spojuje více indicií, například jméno bankéře Kamila Bahbouha). Tato přehlédnutí nesvědčí o příliš vysoké finanční gramotnosti ani politické rozvaze dnešního předsedy vlády. Snad díky varování, snad zásahem štěstěny vybral Fiala peníze z kampeličky dřív, než se v jejím hospodaření začal šťourat Finanční analytický útvar a také Česká národní banka jako regulátor finančního trhu. Obě instituce, jak upozornil novinář Jaroslav Kmenta, udělily Podnikatelské družstevní záložně pokuty (FAÚ 150 tisíc, ČNB 200 tisíc korun) kvůli nedostatkům v prevenci praní špinavých peněz a řízení úvěrových rizik. Další podezření se kolem kampeličky objevila po investigaci Seznam Zpráv kolem zmizení peněz na pomoc Ukrajině. Všechno dohromady je to pro Fialu ošklivý příběh, který zpochybňuje jeho kompetenci nejen v boji s byrokracií, ale i v ekonomických otázkách, jimiž se jinak rád ohání, rozumném řízení vlastních financí a do jisté míry i v politickém úsudku. Po zkušenosti s vykrucováním Mariana Jurečky v otázce vánočního večírku v době střelby na Filozofické fakultě UK je příjemné, že premiér zvolil přímou komunikaci a uznal svou chybu. To ovšem nic nemění na tom, že příběh o milionu v kampeličce není pro Petra Fialu a jeho politický profil nijak lichotivý.
Sdílet: