Přání k novému roku 2024

Před koncem roku 2023 a na vstupu do nového roku 2024 si Vám dovoluji do nového roku popřát vše dobré, hodně zdraví, štěstí a dostatek všeho skutečně potřebného pro spokojenost ve Vašem osobním, pracovním či studentském životě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti, vážené absolventky, vážení absolventi, vážení partneři, před koncem roku 2023 a na vstupu do nového roku 2024 si Vám dovoluji do nového roku popřát vše dobré, hodně zdraví, štěstí a dostatek všeho skutečně potřebného pro spokojenost ve Vašem osobním, pracovním či studentském životě. Konec roku či začátek nového bývá obvykle logickou příležitostí ke zpětnému ohlédnutí se a připomenutí si událostí čci dosažených výsledků roku minulého. Za všechny si dovolím připomenout alespoň několik a z mého pohledu pro univerzitu nejvýznamnějších: stali jsme se registrovanou evropskou univerzitou v alianci spolu s dalšími devíti partnerskými univerzitami v Evropě, posílili jsme mezinárodní partnerství s univerzitami v okolních zemích, se kterými nás pojí tradiční vazby, zejména v Rakousku, Německu a také na Slovensku, velkou a významnou pozornost jsme věnovali podpoře technického vzdělávání a transferu znalostí, rozvinuli jsme významně komunikaci s našimi průmyslovými partnery, na národní úrovni jsme si jako nosné téma vytyčili podporu a rozvoj technického vzdělávání, které, věřím, že může významně posílit konkurenceschopnost ČR jako jedné z nejprůmyslovějších zemí v EU, a které jako téma v příštím roce hodláme sdílet s našimi partnery i na úrovni mezinárodní, ve výzkumu jsme identifikovali strategické oblasti a oblasti mezifakultní spolupráce, kterými se chceme profilovat v univerzitním světě, abychom na jejich rozvoj koncentrovali kapacity, posílili naši vnitřní spolupráci a spolu s partnery v aplikační sféře vytvořili konkurenční potenciál pro rozvoj souvisejících technologií, ustavili jsme mezinárodní vědeckou radu, která nám má pomoci připravit se na očekávané nové hodnocení univerzit ve výzkumu, naplnili jsme cíl a získali adekvátní podíl na projektech výzvy Špičkový výzkum v rámci Operačního programu OP JAK, z nichž jeden v roli koordinátora s nejvyšším hodnocením, významně jsme zvýšili výkon i v oblasti uměleckých výstupů v našich uměleckých oborech, koncentrovali jsme náš potenciál a prezentovali kapacity naší univerzity v oblasti technologií pro environmentální udržitelnost, mimo jiné i v Senátu ČR, naši lidé z řad akademických a výzkumných pracovníků získali významná ocenění za výsledky své pedagogické a tvůrčí práce i za společenský přínos na národní, regionální i municipální úrovni, a jistě v neposlední řadě jsme hrdi na naše studentky a studenty, kteří získali řadu národních i mezinárodních ocenění ve studijní, výzkumné, tvůrčí i sportovní oblasti. A dalo by se jistě ještě pokračovat. Vynaložené úsilí se odrazilo i ve významném posunu naší univerzity v mezinárodních žebříčcích – o 200 míst jsme povýšili v žebříčku Times Higher Education a stejný posun jsme zaznamenali i v žebříčku ARWU. O 100 míst vzhůru jsme postoupili v nejsledovanějším žebříčku QS World University Ranking. Není to však jen o žebříčcích. Věřím, že to vše přispělo i k obecně větší viditelnosti a respektu k naší univerzitě nejen v České republice. Kromě řady vynikajících výsledků, máme stále nemalé cíle před sebou. Jsem však přesvědčen, že znalostní potenciál našich akademických a vědeckých pracovníků i odbornost těch neakademických, kvalita našich doktorských studentek a studentů, a vůbec šikovnost a motivace našich studujících a absolventů spolu s našimi partnery na národní i mezinárodní úrovni ze soukromého či veřejného sektoru spolu se špičkovou výukovou a výzkumnou infrastrukturou vytváří předpoklad pokračování úspěšného rozvoje naší univerzity tak, abychom vzděláváním, výzkumem a vývojem technologií i transferem znalostí přispívali k pozitivním proměnám světa kolem nás v souladu s potřebami společnosti a přinesli svůj platný díl příspěvku ke konkurenceschopnosti České republiky i Evropské unie. Rok 2024 je pro nás rokem jubilejním, ve kterém budeme slavit 125. výročí od našeho založení v roce 1899 a o tom, co nás v nadcházejícím roce čeká, budeme v blízké době informovat. Všem moc děkuji za dosažené výsledky, spolupráci, podporu i přízeň (nejen) v uplynulém roce a přeji Vám ještě jednou úspěšný a šťastný nový rok. Ladislav Janíček Publikováno 31.12.2023 11:00
Sdílet: