Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté ze speciální jednotky Dukovany získali nové vybavení díky nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ ve výši 500 000 korun. Toto vybavení je určeno pro zkvalitnění výcviku a výkonu služby policistů zařazených ve speciální jednotce Dukovany.

Policisté ze speciální jednotky Dukovany získali nové vybavení, které bylo financováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ. Z nadačního příspěvku ve výši 500 000 korun bylo v průběhu letošního roku pořízeno moderní vybavení potřebné pro zkvalitnění výcviku a zkvalitnění výkonu služby policistů zařazených ve speciální jednotce Dukovany. V letošním roce tak Krajské ředitelství policie kraje Vysočina opětovně realizuje projekt, který je financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ. Projekt byl schválený správní radou nadace na jaře letošního roku a smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena v červenci letošního roku. Veškeré pořízené vybavení zlepší současné technické vybavení policistů, a to zejména při plnění úkolů ostrahy jaderné elektrárny. Současně umožní efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při případných mimořádných událostech nejen v samotné jaderné elektrárně, ale také v jejím bezprostředním okolí. Pro nasazení policistů při mimořádných událostech v terénu byly z nadačního příspěvku nakoupeny elektronické chrániče sluchu, delaborační a přebíjecí soustava, střelecký tréninkový systém, elektrická hradla na měření rychlosti střel, speciální taktické ochranné oblečení a boty. Policisté ze speciální jednotky také zasahují ve spolupráci s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při zákrocích a realizacích proti zvlášť nebezpečným pachatelům, kde se mohou dostat do nejrůznějších situací, kde mohou nové vybavení upotřebit. Výcvik policistů ze speciální jednotky Dukovany je velice důležitou a nedílnou součástí každodenní přípravy na zásah v reálných podmínkách. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují svůj pravidelný výcvik pro nejrůznější taktické a technické operace, zejména pro případ ohrožení samotného objektu, ale také širšího okolí jaderné elektrárny. „Profesionálnímu výcviku našich policistů věnujeme dlouhodobě mimořádnou pozornost. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Policisté kromě úkolů plynoucích z požadavků na ochranu jaderné elektrárny poskytují také asistenci svým kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování při nejrůznějších realizacích, kde se předpokládá zákrok proti ozbrojenému jinak nebezpečnému pachateli,“ uvedl k využití nového vybavení mjr. Bc. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany. „V letošním roce jsme spolupracovali s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při realizaci zákroků proti zvlášť nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům, nebo při asistenci v rámci jiných procesních úkonů,“ doplňuje mjr. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany. V letošním roce proběhla také úspěšná výběrová řízení na službu u Speciální jednotky Dukovany, kdy pouze ti nejlepší z četné řady uchazečů prošli fyzickými a psychologickými testy a dokázali svůj potenciál obhájit i v průběhu časově náročnější stáže. Úspěšní žadatelé doplnili řady stávajících policistů. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravuje i další výběrové řízení, které by mělo plánovaný tabulkový stav speciální jednotky stoprocentně naplnit. Název projektu: Profesionální vybavení pro náročné zákroky SJ Dukovany Nadační příspěvek ve výši 500.000,- Kč Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. VYS PR23/57740 byla uzavřena dne 25. 7. 2023 Začátek projektu: 28. 3. 2023 Konec projektu: 27. 3. 2024 Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ www.nadacecez.cz mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí 1. leden 2024 vytisknout e-mailem
Sdílet: