Omezení rozdělávání ohňů v Praze kvůli nebezpečí požárů

Od 30. dubna do 2. května 2024 platí na území Prahy nařízení o zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu platí od úterý 30. dubna 2024 do čtvrtka 2. května 2024 na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Místy zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou lesní porosty a jejich okolí, sklady sena a slámy, plochy zemědělských kultur a další porosty umožňující šíření požáru. V těchto místech jsou zakázány činnosti jako rozdělávání otevřeného ohně, kouření, používání pyrotechnických výrobků, odhazování hořících předmětů a další. Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.
Sdílet:
Zpět na blog