Ocenění Centra Jana Pavla II pro spravedlnost a mír v Kampale

Ocenění Centra Jana Pavla II pro spravedlnost a mír v Kampale je jistě poctou všemu, co tato instituce dělá pro uprchlíky, děti ulice a prevenci nových forem otroctví.

Ocenění Centra Jana Pavla II pro spravedlnost a mír v Kampale je jistě poctou všemu, co tato instituce dělá pro uprchlíky, děti ulice a prevenci nových forem otroctví. Zároveň také ukazuje, jak velký vliv měl Jan Pavel II. na církev v Africe, řekl kardinál Kurt Koch při předávání nového ocenění, které udílí vatikánská Nadace Jana Pavla II. Švýcarský kardinál stojí v čele poroty, která letos cenu udělila poprvé. Centrum působící v hlavním městě Ugandy propojuje činnost desítky různých řeholních společenství a angažuje se v mnoha sociálních projektech, včetně záchrany ugandských dětí, které mafie kupuje od chudých rodin a nutí k žebrání. Cenu předal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin v Královském sále Apoštolského paláce. Ve svém projevu obsáhle hovořil o významu Jana Pavla II. pro katolíky v Africe. Připomněl plody intenzivního synodálního procesu, který trval pět let až do roku 1994. Právě v této době vykonal polský papež většinu svých afrických cest, během nichž navštívil 42 zemí, některé z nich i několikrát. Považoval se totiž za přítele a bratra Afriky. Až do konce sdílel její cestu a předkládal jí nezměrné bohatství Krista, světla národů. Kardinál Parolin se podrobně zabýval různými aspekty učení Jana Pavla II. Mimo jiné zmínil encykliku Vertatis splendor, která již v roce 1993 varovala před propojováním demokracie a morálního relativismu. To má za následek, jak již vidíme v naší době, nepřesnou diagnózu příčin sociální nespravedlnosti a neúčinné způsoby, jak jí čelit, uvedl státní sekretář. Kardinál Peter Turkson v rozhovoru pro polskou redakci Vatican News připomněl, že úsilí církve vycházet na periferie začalo již za pontifikátu Jana Pavla II. A když hovořil o jeho velkém vlivu na africkou církev, konstatoval, že jej nelze přičítat pouze délce jeho pontifikátu, ale především zvláštní energii tohoto papeže a možná také jeho původu: jako Polák se osobně angažoval v boji za svobodu, dodal kardinál Turkson v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Obřadu se zúčastnil také kardinál James Michael Harvey, který byl za pontifikátu Jana Pavla II. prefektem papežského domu. Z Polska se slavnosti zúčastnil mimo jiné krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski, který ve svém úvodním slově připomněl historii Nadace Jana Pavla II.
Sdílet:
Zpět na blog