Nový stavební zákon v ČR

Nový stavební zákon v České republice, který začal platit od 1. července 2024, přináší zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Stavební povolení lze získat online na jednom místě v portálu stavebníka. Zákon také stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí a zabraňuje zbytečnému byrokratickému ping-pongu.

Nový stavební zákon v České republice, který začal platit od 1. července 2024, přináší zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Zákon odstraňuje zbytečné technické požadavky a usnadňuje tak zejména bytovou výstavbu. Stavební povolení lze nyní získat online na jednom místě v portálu stavebníka. Současně s novým zákonem nabývají účinnosti i související prováděcí předpisy včetně moderní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon také stanovuje přechodné období do konce června 2027, během kterého lze využít dokumentaci připravenou před účinností nového zákona. Nový stavební zákon sjednocuje jediné řízení pro umístění a povolení stavby a stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí. Zákon také eliminuje zbytečné byrokratické kroky a zabraňuje zdlouhavému procesu odvolání. Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje stanoviska podle devíti různých zákonů a rozšiřuje okruh staveb, které nepotřebují posouzení stavebního úřadu. Díky digitalizaci stavebního řízení se snižuje objem úředních úkonů na malých stavebních úřadech. Nové vyhlášky upravují požadavky na výstavbu, stanovují obecní stavební úřady a zjednodušují dokumentaci pro povolení záměru. Celý proces stavebního řízení je díky nim pro projektanty jednodušší a efektivnější.
Sdílet:
Zpět na blog