Novela zákona o dani z nemovitosti přináší změny

Novela zákona o dani z nemovitosti přináší řadě lidí novou povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Finanční úřady mají v posledních dnech vyšší návštěvnost kvůli změnám, které novela přinesla. Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2024.

Přes čtyřicet změn přinesla novela zákona o dani z nemovitosti. Řadě lidí tak od začátku letošního roku nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Podle odhadů finanční správy se změny budou týkat asi sta tisíce lidí. Finanční úřady mají v posledních dnech vyšší návštěvnost. Důvodem jsou změny, které přinesla novela zákona o dani z nemovitosti. Mnohým lidem nově přibude povinnost platit daně, které dosud platit nemuseli. Kvůli tomu musí podat i daňové přiznání. Termín je určený na 31. ledna 2024. Za prvních pět dnů prodlení nebude finanční úřad vymáhat žádné sankce. Za každý následující den pak pokuta činí 0,05 % ze stanovené daně. Finanční úřady zřídily konzultační telefonní infolinky, které celý leden fungují v každém kraji. Od pondělka do čtvrtka jsou na nich specialisté k dispozici od 8 do 17 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin. Jejich seznam je možné najít na webu Finanční správy. Je to nejjednodušší způsob. Na portálu finanční správy Moje daně je možné využít předvyplněné daňové přiznání s údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí. Přiznání zde lze nejen vyplnit, ale i odeslat. Finanční správa odhaduje, že daňové přiznání bude muset podat asi sto tisíc lidí. Toto jsou případy, kdy se jich tato povinnost může týkat. Zpozornět by měli například vlastníci garáží nebo lidé, kteří staví na pozemku, na němž už nějaká budova stojí. V některých případech mohou ale požádat i o odpuštění daně, například majitelé budov, v nichž funguje dětská skupina. Nově je uživatel poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí proto podat daňové přiznání. To se netýká obytných budov nebo bytů. V takovém případě má majitel nárok na osvobození od daně, což bude muset uvést v daňovém přiznání. Zákonodárci totiž rozšířili osvobození od daně z pozemků chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny.
Sdílet: