Most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi

Most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi je jedinou dopravní spojnicí centra města a částí Poštorná a Charvátská Nová Ves. Stav mostu je špatný a odkládá se oprava.

Most přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi je jedinou dopravní spojnicí centra města a částí Poštorná a Charvátská Nová Ves. Tento most je také hlavním silničním tahem I/55 od Přerova do Rakouska a Mikulova. Před deseti lety byl stav mostní konstrukce označen šest na sedmistupňové škále, což znamená nutnost okamžité opravy, ale oprava stále čeká. Vedení města obdrželo několik termínů, ale oprava byla odkládána. V současné době se vyřizuje stavební povolení a projektová dokumentace je ve schvalovacím řízení. Realizace stavby se plánuje na rok 2024. Most bude odstraněn a opraven, včetně pilířů. Během stavebních prací bude doprava přesměrována na mostní provizoria, která budou postavena vedle staveniště.
Sdílet: