Marek Epstein: Ekolog z donucení

Marek Epstein, známý český scenárista, hovoří o svém přechodu k ekologickému způsobu života a o výzvách spojených s tímto rozhodnutím.

Marek Epstein, známý český scenárista, hovoří o svém přechodu k ekologickému způsobu života a o výzvách spojených s tímto rozhodnutím. Epstein popisuje své úsilí o snížení ekologické stopy a změny, které provedl ve své domácnosti. Zároveň se vyjadřuje k politickým opatřením pro ochranu životního prostředí a zdůrazňuje důležitost osobní odpovědnosti každého jednotlivce. Marek Epstein je také autorem několika filmových scénářů a knihy Ohybač křížů a souboru povídek Ocucanej konec.
Sdílet: