Komentář

Ústavní soud zrušil nařízení zákona, které vyžadovalo kastraci a přeměnu pohlavních orgánů pro úřední změnu pohlaví, což je přelomové rozhodnutí.

Nález Ústavního soudu z dnešního dopoledne můžeme označit za přelomový. Soudci totiž zrušili zdejší nařízení zákona, že pro úřední změnu pohlaví je potřeba podstoupit kastraci a přeměnu pohlavních orgánů, a rozsekli tak otázku, kterou se stejný soud, ale v jiném složení, ještě před dvěma lety neodvážil zabývat. Změna přístupu na proměněném Ústavním soudu je krystalicky jasná proto, že spor sám se nezměnil. Na Ústavní soud se po neúspěchu u nižších soudů obrátil další občan, identifikovaný pro veřejnost iniciálami G. N. Jde o člověka, který se narodil jako žena, ale cítí se být mužem, vypadá tak a projevuje se tak na veřejnosti i při styku s úřady a institucemi. V tom posledním mu ovšem rozpor mezi sebeprezentací a záznamem v dokladech přinášel praktické, ale i psychické obtíže v nutnosti neustále vysvětlovat, proč se představuje jako muž, když je v občanském průkaze uveden jako žena. Kastraci jako podmínku pro změnu v úředních dokladech ale podstoupit nechtěl. Před soudem jeho advokát argumentoval tím, že jde o diskriminaci a že podmínka je v rozporu s lidskou důstojností, jinak řečeno s právem nebýt nucený podstupovat zbytečnou a nevratné následky působící bolest. Na základě právě tohoto argumentu od chirurgického zákroku v posledních letech ustoupila většina evropských zemí. Německý Spolkový ústavní soud označil tento požadavek za protiústavní už v roce 2011. Že chirurgický zákrok porušuje lidská práva, konstatoval také štrasburský Evropský soud pro lidská práva v roce 2017. A teď se k němu konečně přidal i český Ústavní soud.
Sdílet:
Zpět na blog