Klejicha hedvábná se šíří na Pálavě a je potřeba zakročit

Ochránci přírody varují před invazní rostlinou klejichou hedvábnou, která může škodit biodiverzitě, ekonomice a lidskému zdraví. Je nutné neprodleně zakročit a aplikovat herbicid.

Ochránci přírody z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava upozorňují na šíření invazní rostliny klejichy hedvábné. Podle nich je nezbytné zakročit okamžitě v případě zjištění jejího výskytu. Klejicha hedvábná, původem ze Severní Ameriky, může ničit biodiverzitu původních ekosystémů, způsobovat ekonomické škody a ohrožovat lidské zdraví. Její plošné šíření na Pálavě bylo zaznamenáno v polích, vinohradech a zahradách na jižním úpatí mikulovského Svatého kopečku a v Klentnici. Klejicha se šíří i v teplých oblastech Moravy a Čech a je třeba ji likvidovat herbicidem. CHKO Pálava, vyhlášená v roce 1976, má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních a je známá svými druhově bohatými biotopy skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, doubrav a suťových lesů na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.
Sdílet:
Zpět na blog