Jak vytvořit uživatele v SAP

Jak vytvořit uživatele v SAP

Uživatele v systému SAP NetWeaver vytvoříme pomocí transakce SU10, je třeba nejdřív vyplnit uživatelské ID a poté kliknout na ikonu pro vytvoření, tak jak je znázorněno na obrázku

Je třeba vyplnit alespoň příjmení uživatele, aby nám systém dovolil uživatele vytvořit. Doporučujeme ale vyplnit co nejvíce detailů o novém uživateli, jako e-mail, adresu a další.

Dále je třeba devinovat počáteční heslo, které poskytnete uživateli. Toto heslo je platné pouze do prvního přihlášení. Uživatel bude z bezpečnostních důvodů vyzván k jeho změně poté, co se poprvé přihlásí. Toto platí u uživatele typu Dialog, pokud bude typ uživatele například Service, heslo bude stejné a nebude jej třeba měnit periodicky, pokud je tak nastaven systém.

Nyní už můžeme uživatele uložit. Ještě si ale ukážeme, jak je to s oprávněním uživatele. V záložkách Roles a Profiles můžeme uživateli nastavit oprávění. Pokud chceme dát uživateli plný přístup administrátora do systému, nastavíme mu profily SAP_ALL a SAP_NEW

Nového uživatele uložíme kliknutím na ikony diskety nahoře v dialogu. Ve stavovém řádku se nám zobrazí hláška User TEST123 created

Tím jsme úspěšně vytvořili nového uživatele s plným oprávněním.