Jak spustit report nebo program v SAP

Jak spustit report nebo program v SAP

V prostředí SAP bude pro ABAP/technický tým tým častým požadavkem provozovat různé reporty. To lze provést pomocí transakce SE38.

Přejděte na transakci SE38, jak je zobrazeno níže, a uveďte název programu/reportu, který chcete spustit.

V následujícím příkladu spouštím report/program RSBTCDEL, který slouží k vymazání starých jobů (úloh).

Klikněte na tlačítko Execute, jak je zvýrazněno na obrázku – třetí tlačítko zleva. V závislosti na programu, nebo reportu budete vyzváni k vyplnění vstupních parametrů (variant).

V níže uvedeném reportu vybírám všechny dávkové úlohy (joby), které mají uživatelské jméno BASIS, jsou starší než 30 dní a jsou ve stavu Finished (dokončeny), nebo Cancelled (zrušeny).

Jakmile vyplníte vše potřebné, klikněte na tlačítko Execute (první zleva). Poté se program spustí v dialogovém režimu a na stavovém řádku se zobrazí stav – počet vymazaných jobů.

Jak spustit report nebo program na pozadí (background)

V případě, že chcete program spustit na pozadí (bacground mode), postupujte takto:

Přejděte na Program -> Execute in Background, jak je zobrazeno níže

Po provedení výše uvedeného postupu bude program spuštěn na pozadí. Stav lze sledovat pomocí transakce SM37.