Jak smazat uživatele v SAP

Jak smazat uživatele v SAP

Smazat uživatele v SAP NetWeaver systému je velmi jednoduché. Stačí spustit transakci SU01 a zde vepsat uživatelské ID a kliknout na ikonu smazání – koše

Objeví se dialog, který se Vás bude ptát, zda opravdu chcete uživatele smazat. Klikněte na tlačítko Yes, aby jste potvrdili smazání uživatele.

Ujistěte se, že se ve stavovém řádku zobrazila zpráva „User TEST123 deleted“ – uživatel byl úspěšně odstraněn.