Jak na systémovou zprávu v SAP

Jak na systémovou zprávu v SAP

Systém SAP bude potřeba někdy vypnout či restartovat, kvůli různým údržbovým činnostem, jako je upgrade jádra (kernel upgrade), offline zálohování, kopírování klientů atd. Před prováděním některé z těchto činností je nejlepší dát vědet uživatelům, že systém nebude v této době k dispozici.

Uživatelé budou plánovat svou práci odpovídajícím způsobem.

Tuto systémovou zprávu lze vytvořit pomocí transakce SM02.

Zpráva jako Systém SID nebude dostupný od 4:00 do 5:00 kvůli plánovanému kernel upgradu.
Přejděte do transakce SM02 a klikněte na tlačítko Vytvořit podle následujícího obrázku:

Zobrazí se další okno, jak je zobrazeno níže. V tomto okně můžete vytvořit zprávu, která má být publikována. V tomto okně budete muset zadat podrobnosti, jako je číslo klienta, název serveru, přihlašovací jazyk, dobu platnosti a kdy bude zpráva smazána – jak je uvedeno níže.

Když nevyplníte Server, Client a jazyk, tak jak je uvedeno na obrázku, zpráva se ukáže na všech aplikačních serverech a také všem clientům a jazykovým mutacím. Pokud máte více aplikačních serverů a odstávka se týká pouze jednoho, určitě dejte zprávu jenom tam.

Výsledná zpráva se uživatelům ukáže při přihlášení, nebo když chcou vykonat v systému nějakou akci takhle:

V případě, že chcete odstranit systémovou zprávu ručně, můžete tak učinit výběrem systémové zprávy a kliknutím na ikonu pro odstranění, jak je zobrazeno níže.
Systém vyzve k potvrzení vymazání – zpráva bude vymazána, pokud ji potvrdíte stisknutím tlačítka Yes: