Evidence pálení: Jak na to?

Pálení ohňů je běžnou součástí oslav čarodějnic, ale je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a předem oznámit plánované pálení. Hasiči doporučují účastnit se raději organizovaných akcí, u nichž je předem zajištěna požární bezpečnost.

Předem ohlásit, že se chystáte rozdělat na volném prostranství oheň, jde velice jednoduše prostřednictvím EVIDENCE PÁLENÍ na odkazu https://paleni.izscr.cz/. V mapě jednoduše vyberete přesné místo a zadáte údaje. Informace pak budou automaticky předány na příslušná operační střediska. Hasiči díky evidenci pálení méně často vyjíždějí k planým poplachům, kterých během Filipojakubské noci většinou bývá zhruba o třetinu více, než je denní průměr. Hasiči loni v celém Česku zasahovali u necelé třicítky požárů, které souvisely s pálením čarodějnic. V 16 případech šlo o planý poplach, tedy nenahlášené pálení. Na Filipojakubskou noc bylo loni ohlášeno necelých 8000 pálení ohňů. Povinnost pálení předem oznámit ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zákon o požární ochraně, na fyzické osoby se může ale vztahovat také, pokud tak určí místní vyhlášky. Jak si užít čarodějnice bezpečně? Ohniště umístěte na bezpečné místo. Musí být minimálně 50 m od kraje lesních porostů, 100 m od stohu slámy a také v bezpečné vzdálenosti od budov, aby jiskry nezapálily střechu. Místo pálení izolujte od hořlavých materiálů a ohraničte je 1 metr širokým pruhem zbaveným hořlavin. Dejte si záležet při stavbě hranice z polen. Měla by být dostatečně stabilní, aby nehrozilo její zhroucení do stran. Nepoužívejte k rozdělání ohně benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Může dojít k náhlému vzplanutí a zranění. V období sucha nebo silného větru oheň nerozdělávejte. Je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci. Pozor na kontakt oblečení s ohněm. Nepřibližujte se k ohništi a nepřeskakujte ho. Hlídejte malé děti. Připravte si dostatek vody pro uhašení ohně. Pokud nemáte po ruce vodu, použijte třeba písek nebo hlínu. Při rozšíření ohně volejte hasiče. Měli byste znát přesnou polohu, zajistěte příjezdové cesty pro hasičskou techniku. Rozdělávat oheň musí dospělý. Jedna dospělá osoba starší 18 let také musí být po celou dobu na místě pálení. V přítomnosti zapáleného ohně nikdy nenechávejte malé děti bez dozoru. Oheň neustále hlídejte. Místo pálení můžete opustit až po jeho úplném vyhasnutí, důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. V případě, že dojde ke vznícení oblečení a po ruce nemáte dostatek vody či jiného hasebního materiálu, řiďte se pravidlem Zastav se, lehni si a kutálej se. Oheň se v běhu a chůzi šíří rychleji. Pokud si lehnete na zem, obličej přikryjete dlaněmi a začnete se převalovat ze strany na stranu, plameny tím uhasíte. Hasiči lidem doporučují účastnit se raději organizovaných akcí, u nichž je předem zajištěna požární bezpečnost. Generální ředitelství HZS České republiky
Sdílet:
Zpět na blog